Mái Polycarbonate

Mái Polycarbonate được ứng dụng rất nhiều trong xây dựng bởi sự linh hoạt, tiện lợi. Hãy bấm ngày vào bài viết này để tìm hiểu thêm về vật liệu xây dựng trên nhé.
  • Kích thước: (2100 x 5800)mm
  • Độ dày: 4mm, 5mm, 6mm, 10mm
Mua hàng nhanh (Cách nhanh nhất để gửi đơn hàng tới chúng tôi)