Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở (8 lưu ý quan trọng) nên biết

Xem Cùng Tạ Phú Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở (8 lưu ý quan trọng) nên biết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở
(Số: ……………./HĐSCNO)

 Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ………………………………………………

Công ty gồm có:

BÊN CHỦ NHÀ (BÊN A): ……………………………………………………………………………………………

a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: ………………………………….………CMND số: ………….…… Ngày cấp …….. Nơi cấp …………

địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………………

năng lượng điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu nhà ở: ………………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN KHOÁN (BÊN B):

địa điểm: …………………………………………………………………………………………………………………

năng lượng điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Do ông (bà): …………………………………………………Chức vụ: ………………………………làm đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐẶT KHOÁN

Bên A đặt khoán cho bên B những công việc sửa chữa khu nhà ở số ………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

theo hồ sơ được chính quyền được phép (nếu đã có rất nhiều) đảm bảo những yêu cầu sau:

– Nền móng phải đảm bảo: ………………………………………………………………………………………

– Vách nhà phải đảm bảo: ……………………………………………………………………………………….

– Địa điểm và quy cách phần bếp, phòng tắm, nhà vệ sinh phải đảm bảo: …………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về những lầu nhà (nếu đã có rất nhiều): ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về trần nhà, mái nhà: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về cổng, cửa chính nhà, cửa hậu nhà: …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về quét vôi, quét sơn: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

– những yêu cầu đặc trưng khác cho khu nhà ở: …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TIỀN VỐN ỨNG TRƯỚC

a) Phần nguyên vật liệu bên A phục vụ gồm: …………………………………………………………………

b) Phần nguyên vật liệu bên B phục vụ gồm: …………………………………………………………………

c) Chủ nhà ứng trước số tiền mua nguyên vật liệu là ……………………… đồng.

d) những bên phải chịu mọi trách nhiệm về về chất, số lượng và mọi hậu quả do nguyên vật liệu mình phục vụ.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1 Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, đảm bảo thời hạn khoán, về chất và nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa xây dựng, sửa chữa nhà theo yêu cầu rõ ràng của bên A.

3.2. Bảo quản và sử dụng tiết kiệm những nguyên vật liệu trong thời gian tồn tại tiến hành tiến hành. Hư hỏng phương tiện hoặc mất mát nguyên vật liệu bên B phải chịu trách nhiệm (nếu bên A ở tại chổ và nhận trách nhiệm bảo quản nguyên vật liệu, công cụ lao động ngoài giờ tiến hành tiến hành thì mất mát vào thời gian tồn tại nào trách nhiệm thuộc bên đó).

3.3. Khi sản phẩm công việc chưa chuyển giao cho bên A thì bên B phải chịu mọi rủi ro xảy ra, trừ trường hợp bất khả kháng.

3.4. Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi bên A phát hiện mà không hề được tính thêm tiền công.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

4.1. phục vụ đầy đủ những điều kiện vật chất, nguyên vật liệu, giấy tờ pháp lý, tài liệu, họa đồ …. cho bên B đúng với thỏa thuận.

4.2. Chuẩn bị chổ ở cho ………. người bên B, lo ăn ngày ……. bữa cơm cho ….. người thợ (nếu bên B có yêu cầu).

4.3. Bên đặt khoán phải chịu trách nhiệm trước chính quyền khi kiểm tra những thủ tục pháp lý về xây dựng, sửa chữa phải bồi thường hợp đồng cho bên B khi bị chính quyền đình chỉ công việc.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC thanh toán trả tiền

thời gian tồn tại sửa chữa khu nhà ở dự kiến tiến hành trong thời gian tồn tại không quá ……….…. ngày (hoặc tháng).

Bên đặt khoán sẽ thanh toán trả tiền trên nền tang tiến độ việc.

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng ……… % giá trị tổng công thợ.

– Đợt 2: Sau khi tiến hành ……….% khu nhà ở sẽ thanh toán trả tiền ………. % giá trị ……. tổng công thợ.

– Đợt cuối sau khi nhận chuyển giao toàn bộ việc khoán và quyết toán công nợ.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

những bên cam kết ngồi cùng nhau triển khai hợp đồng. Nếu trong quá trình triển khai có phát sinh vướng mắc những bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên, đóng dấu)                                                (Ký tên, đóng dấu)

Xem Cùng Tạ Phú Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở (8 lưu ý quan trọng) nên biết
Xem Cùng Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở (8 lưu ý quan trọng) nên biết vatlieutaphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.